top of page

Świadczone usługi

Beztroska księgowość
Księgowość

 

Prowadzenie dokumentacji rachunkowej od dokumentów pierwotnych do sporządzania sprawozdań finansowych

 

Obliczenia podatkowe, składanie deklaracji w instytucjach państwowych

 

Obliczanie wynagrodzeń

 

Sporządzenie dokumentacji księgowej

 

 

 

Zarządzanie finansami

 

Analiza danych finansowych, prezentacja wyników i przedstawienie zaleceń

 

Ustalenie generatorów kosztów i / lub zysków w firmie, stworzenie systemu księgowości

 

Planowanie przepływów pieniężnych

 

Doradztwo

 

Analiza wyników działalnoci

 

Stworzenie struktur zarządzania

 

Regulacja podziału obowiązków i wyznaczenie punktów kontrolnych

 

bottom of page